AGB

Generelle vilkår og betingelser for Stahlkunst Keser

§1 Anvendelighed over for iværksættere og definitioner af begreber

(1) De følgende generelle forretningsbetingelser gælder for alle leverancer mellem os og en forbruger i den version, der er gældende på bestillingstidspunktet.

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken kan tilskrives hans eller hendes kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet (§ 13 BGB).

§2 Indgåelse af en kontrakt, opbevaring af kontraktens tekst

(1) For bestillinger via vores internetbutik https://stahlkunst.de gælder følgende bestemmelser om kontraktindgåelse.

(2) I tilfælde af kontraktindgåelse træder kontrakten i kraft med

Stahlkunst Keser
Veysel Keser
Resi-Quint-Straße 8
D-52477 Alsdorf

skal være indgået.

(3) Præsentationen af varerne i vores internetbutik udgør ikke et juridisk bindende tilbud om kontrakt fra vores side, men er kun en ikke-bindende invitation til forbrugeren om at bestille varer. Ved at bestille de ønskede varer afgiver forbrugeren et bindende tilbud om at indgå en købskontrakt.

Accepten af tilbuddet skal ske skriftligt eller i tekstform eller ved at sende de bestilte varer inden for to uger. Efter frugtsom overskridelse af fristen anses tilbuddet for at være afvist.

(4) Ved modtagelse af en ordre i vores internetbutik gælder følgende regler: Forbrugeren afgiver et bindende tilbud om at indgå en kontrakt ved at gennemføre bestillingsproceduren i vores internetbutik.

Bestillingen afgives i følgende trin:

1) Valg af de ønskede varer
2) Bekræftelse ved at klikke på knappen "Køb"
3) Kontrol af detaljerne i indkøbskurven
4) Tryk på knappen "Kasse"
5) Log ind i internetbutikken efter registrering og indtastning af loginoplysningerne (e-mail-adresse og adgangskode).
6) Kontrollere igen eller rette de respektive indtastede data.
7) Bindende afgivelse af ordren ved at klikke på knappen "Bestil med omkostninger" eller "Køb".

Før den bindende afgivelse af ordren kan forbrugeren vende tilbage til den internetside, hvor kundens oplysninger er registreret, og rette indtastningsfejl eller annullere ordreprocessen ved at lukke internetbrowseren ved at trykke på knappen "Tilbage" i den internetbrowser, han bruger, efter at have kontrolleret sine oplysninger. Vi bekræfter straks modtagelsen af ordren med en automatisk genereret e-mail (modtagelsesbekræftelse). Dette udgør ikke en accept af tilbuddet. Accepten af tilbuddet skal ske skriftligt, i tekstform eller ved at sende de bestilte varer inden for en uge.

(5) Opbevaring af kontraktteksten ved bestillinger via vores internetbutik: Vi opbevarer kontraktteksten og sender dig bestillingsdataene og vores GTC via e-mail. Du kan også til enhver tid se de generelle forretningsbetingelser på https://stahlkunst.de/agb. Du kan se dine tidligere ordrer i vores kundeområde under Min konto --> Mine ordrer.

§3 Priser, forsendelsesomkostninger, betaling, forfaldsdato

(1) De angivne priser inkluderer den lovpligtige merværdiafgift og andre priskomponenter. Eventuelle forsendelsesomkostninger skal tillægges. Ved forsendelser til lande uden for EU kan der forekomme told og udenlandsk merværdiafgift.

(2) Forbrugeren har mulighed for forudbetaling, direkte debitering, PayPal, kreditkort (Visa, Mastercard), Stripe og Klarna.

(3) Hvis forbrugeren har valgt forudbetaling, forpligter han sig til at betale købesummen straks efter aftalens indgåelse.

§4 Levering

(1) Medmindre vi tydeligt har angivet andet i produktbeskrivelsen, er alle varer, der tilbydes af os, klar til øjeblikkelig afsendelse. Levering sker senest inden for 2 - 4 arbejdsdage. I tilfælde af forudbetaling begynder leveringsfristen dagen efter betalingsordren til den bank, der er bestilt med overførslen, og for alle andre betalingsmetoder dagen efter indgåelse af kontrakten. Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag på leveringsstedet, slutter fristen den næste arbejdsdag.

(2) Risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang og hændelige forringelse overgår først til køber, når salgsgenstanden er overgivet til køber, også ved forsendelsessalg.

§5 Forbehold for ejendomsret

Vi bevarer ejendomsretten til varerne, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

****************************************************************************************************

§6 Kundens fortrydelsesret som forbruger:

Fortrydelsesret for forbrugere

Forbrugere har fortrydelsesret i henhold til følgende bestemmelser, hvor en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken kan henføres til hans kommercielle eller til hans uafhængige professionelle aktivitet:

Afbestillingsregler

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 30 dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er 30 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har eller har haft varerne i sin besiddelse.

For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du sende os

Stahlkunst Keser
Veysel Keser
Resi-Quint-Straße 8
D-52477 Alsdorf
E-mail o.keser@stahlkunst.de

ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt pr. post, fax eller e-mail) om din beslutning om at tilbagekalde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede model for fortrydelsesformular til dette formål, hvilket dog ikke er obligatorisk.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi straks og senest 30 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale, tilbagebetale dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder). Ved denne tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet betaling for denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der sker først.

Du skal returnere eller overdrage varerne til os straks og under alle omstændigheder senest 30 dage fra den dag, hvor du underretter os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af perioden på 30 dage.

Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Slut på afbestillingspolitikken

****************************************************************************************************

§7 Fortrydelsesformular

Eksempel på afbestillingsformular

(Hvis du ønsker at tilbagekalde kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular).

Til :
Stålkunst Keser
Veysel Keser
Resi-Quint Street 8
D-52477 Alsdorf
E-mail o.keser@stahlkunst.de

Jeg/vi (*) fortryder herved den af mig/os (*) indgåede aftale om køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

_____________________________________________________

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

__________________

Navn på forbruger(e)

_____________________________________________________

Adresse på forbruger(e)

_____________________________________________________

Forbrugerens underskrift (kun i tilfælde af anmeldelse på papir)

__________________

Dato

__________________

(*) Slet det, der ikke er relevant.

§8 Garanti

De lovpligtige garantibestemmelser gælder.

§9 Kontraktsprog

Kun tysk er tilgængeligt som kontraktsprog.