Afbestillingsregler

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der overvejende hverken kan henføres til hans eller hendes kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har navngivet, og som ikke er transportøren, har taget eller har taget varerne i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Stahlkunst Keser, Resi-Quint-Straße 8, 52477 Alsdorf, telefonnummer: 015739074155 , e-mail-adresse: kundenservice@stahlkunst.de) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at trække dig ud af denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte fortrydelsesformular til dette formål, hvilket dog ikke er obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi straks og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale, tilbagebetale dig alle de betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder). Ved tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du skal under ingen omstændigheder betale noget gebyr i forbindelse med tilbagebetalingen. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvilket tidspunkt der er det første. Du skal returnere eller udlevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du meddeler os om fortrydelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af perioden på fjorten dage. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du skal kun betale for eventuel forringelse af varens værdi, hvis denne forringelse skyldes håndtering af varen, som ikke er nødvendig for at kontrollere varens stand, egenskaber og den måde, den fungerer på.

 

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler

- til levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og for hvis produktion forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse er afgørende, eller som er klart skræddersyet til forbrugerens personlige behov;

Fortrydelsesretten udløber før tid i tilfælde af kontrakter

- for levering af varer, hvis disse er blevet uadskilleligt blandet med andre varer efter levering på grund af deres art;

 

Eksempel på afbestillingsformular

 

(Hvis du ønsker at tilbagekalde kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular).

Til
Firma
Stahlkunst Keser
Resi-Quint-Straße 8
52477 Alsdorf

E-mail-adresse: kundenservice@stahlkunst.de

- Jeg/vi (*) fortryder herved den af mig/os (*) indgåede aftale om køb af følgende varer (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Navn på forbruger(e)

- Adresse på forbruger(e)

- Forbrugerens underskrift (kun i tilfælde af anmeldelse på papir)

- Dato
-------------
(*) Slet, hvis det er relevant.