Peruutusehdot

Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa.

Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa ilman syytä. Peruuttamisaika on neljätoista päivää siitä päivästä, jona sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut tai on ottanut tavarat haltuunsa. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille (Stahlkunst Keser, Resi-Quint-Straße 8, 52477 Alsdorf, puhelinnumero: 015739074155 , sähköpostiosoite: kundenservice@stahlkunst.de) selkeällä ilmoituksella (esim. postitse, faksilla tai sähköpostitse lähetetyllä kirjeellä) päätöksestäsi peruuttaa sopimus. Voit käyttää tähän tarkoitukseen oheista peruuttamislomakkeen mallia, joka ei kuitenkaan ole pakollinen. Peruuttamisajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on palautettava sinulle kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun kuin halvimman tarjoamamme vakiotoimituksen), viipymättä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona saimme ilmoituksen peruuttamisestasi tästä sopimuksesta. Käytämme tätä takaisinmaksua varten samaa maksuvälinettä, jota käytit alkuperäisessä kaupassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti toisin sovittu; sinua ei missään tapauksessa veloiteta tästä takaisinmaksusta. Voimme kieltäytyä maksamasta takaisinmaksua, kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olet todistanut palauttaneesi tavarat, sen mukaan, kumpi näistä on aikaisempi. Sinun on palautettava tai luovutettava tavarat meille viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitat meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa noudatetaan, jos lähetät tavarat ennen neljäntoista päivän määräajan päättymistä. Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Sinun on maksettava tavaran arvon alenemisesta vain, jos arvon aleneminen johtuu tavaran käsittelystä, joka ei ole välttämätöntä tavaran kunnon, ominaisuuksien ja toiminnan tarkistamiseksi.

 

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen tai ennenaikainen päättyminen

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta sopimuksiin

- sellaisten tavaroiden toimittamiseen, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja joiden valmistuksessa kuluttajan yksilöllinen valinta tai määrittely on ratkaisevaa tai jotka on selvästi räätälöity kuluttajan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan;

Peruuttamisoikeus raukeaa ennenaikaisesti, jos kyseessä on sopimus.

- tavaroiden toimittamisesta, jos ne ovat luonteensa vuoksi sekoittuneet erottamattomasti muihin tavaroihin toimituksen jälkeen;

 

Näyte peruutuslomakkeesta

 

(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä ja palauta tämä lomake).

To
Yritys
Stahlkunst Keser
Resi-Quint-Straße 8
52477 Alsdorf

Sähköpostiosoite: kundenservice@stahlkunst.de

- Minä/me (*) peruutan/perumme (*) tekemäni sopimuksen seuraavien tavaroiden ostamisesta (*).

- Tilattu (*)/vastaanotettu (*)

- Kuluttajan (kuluttajien) nimi

- Kuluttajan (kuluttajien) osoite

- Kuluttajan (kuluttajien) allekirjoitus (vain paperilla tehdyn ilmoituksen tapauksessa).

- Päivämäärä
-------------
(*) Tarpeeton yliviivataan.