Privacybeleid

De verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is:

Veysel Keser

Resi-Quint-Straße 8

52477 Alsdorf

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking daarvan (art. 15 DSGVO),
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 GDPR),
  • Verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens (art. 17 DSGVO),
  • Beperking van de gegevensverwerking als wij uw gegevens nog niet mogen wissen vanwege wettelijke verplichtingen (art. 18 DSGVO),
  • bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 DSGVO) en
  • Gegevensportabiliteit, mits u heeft ingestemd met de gegevensverwerking of een contract met ons heeft gesloten (art. 20 DSGVO).

Als u ons toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

U kunt zich te allen tijde met een klacht wenden tot een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de deelstaat waar u woont of de autoriteit die voor ons als verantwoordelijke instantie verantwoordelijk is.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Verzamelen van algemene informatie bij bezoek aan onze website

Aard en doel van de verwerking:

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Zij worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Zorgen voor een probleemloze verbinding van de website,
  • Zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
  • Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, en
  • voor andere administratieve doeleinden.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Dergelijke informatie kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Rechtsgrondslag:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als orderverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagperiode:

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is over het algemeen het geval voor gegevens die worden gebruikt om de website ter beschikking te stellen wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de dienstverlening en de functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat afzonderlijke diensten en services niet beschikbaar zijn of worden beperkt. Om deze reden is bezwaar uitgesloten.

Cookies

Aard en doel van de verwerking:

Net als veel andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of dergelijke) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Dit levert ons bepaalde gegevens op zoals IP-adres, gebruikte browser en besturingssysteem.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of virussen over te brengen naar een computer. De informatie in cookies stelt ons in staat uw navigatie te vergemakkelijken en de correcte weergave van onze webpagina's mogelijk te maken.

In geen geval worden de gegevens die wij verzamelen doorgegeven aan derden of gekoppeld aan persoonsgegevens zonder uw toestemming.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen via de instellingen van uw browser. Via de helpfuncties van uw internetbrowser kunt u nagaan hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Duur van de opslag en gebruikte cookies:

Als u ons toestaat cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of toestemming, kunnen de volgende cookies worden gebruikt op onze websites:

Voor zover deze cookies (ook) betrekking kunnen hebben op persoonsgegevens, informeren wij u daarover in de volgende paragrafen.

U kunt individuele cookies of de gehele voorraad cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Daarnaast ontvangt u informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of de opslag ervan vooraf kunt blokkeren. Afhankelijk van de provider van uw browser vindt u de benodigde informatie onder de volgende links:

Registratie op onze website

Aard en doel van de verwerking:

Wanneer u zich registreert om gebruik te maken van onze gepersonaliseerde diensten, worden enkele persoonsgegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens (bijv. telefoonnummer en e-mailadres). Als u bij ons geregistreerd bent, hebt u toegang tot inhoud en diensten die wij alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de tijdens de registratie verstrekte gegevens te allen tijde te wijzigen of te verwijderen, indien nodig. Uiteraard zullen wij u ook te allen tijde informatie verstrekken over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Rechtsgrondslag:

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Indien de registratie dient ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of ter uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als orderverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagperiode:

Gegevens worden in dit verband alleen verwerkt zolang de desbetreffende toestemming is gegeven. Daarna worden ze gewist, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de door ons aangeboden inhoud en diensten.

Verrichten van betaalde diensten

Aard en doel van de verwerking:

Voor het leveren van betaalde diensten vragen wij aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling te kunnen uitvoeren.

Rechtsgrondslag:

De verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het sluiten van de overeenkomst is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens zijn, indien van toepassing, orderverwerkers.

Opslagperiode:

Wij bewaren deze gegevens in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Deze zijn doorgaans 6 of 10 jaar om redenen van goede boekhoudkundige en fiscale wetgeving.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de door ons aangeboden inhoud en diensten.

Commentaar functie

Aard en doel van de verwerking:

Wanneer gebruikers reacties achterlaten op onze website, worden naast deze informatie ook het tijdstip van het aanmaken ervan en de eerder door de websitebezoeker gekozen gebruikersnaam opgeslagen. Dit dient onze veiligheid, aangezien wij vervolgd kunnen worden voor onwettige inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is aangemaakt.

Rechtsgrondslag:

De verwerking van de als commentaar ingevoerde gegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Met de commentaarfunctie willen wij u in staat stellen om op een ongecompliceerde manier te communiceren. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen om uw vraag te verwerken en voor eventuele vervolgvragen.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens zijn, indien van toepassing, orderverwerkers.

Opslagperiode:

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is over het algemeen het geval wanneer de communicatie met de gebruiker is afgerond en het bedrijf uit de omstandigheden kan opmaken dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot onze commentaarfunctie.

Nieuwsbrief

Aard en doel van de verwerking:

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u de nieuwsbrief waarvoor u zich hebt ingeschreven per e-mail toe te zenden. Uw naam wordt verstrekt om u persoonlijk te kunnen aanspreken in de nieuwsbrief en, indien nodig, om u te kunnen identificeren als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen.

Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in de nieuwsbriefdienst of technische omstandigheden).

Voor een effectieve registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres is gedaan, maken wij gebruik van de "double-opt-in" procedure. Hiervoor registreren wij de bestelling van de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en de ontvangst van de hierbij gevraagde reactie. Er worden geen verdere gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Rechtsgrondslag:

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Een overeenkomstige link vindt u in elke nieuwsbrief. U kunt zich ook te allen tijde rechtstreeks op deze website afmelden of ons via de contactmogelijkheid aan het einde van dit privacybeleid op de hoogte stellen van uw herroeping.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens zijn, indien van toepassing, orderverwerkers.

Opslagperiode:

In dit verband worden de gegevens alleen verwerkt zolang de desbetreffende toestemming is gegeven. Daarna worden ze gewist.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Zonder uw toestemming kunnen wij u helaas geen nieuwsbrief toesturen.

Contactformulier

Aard en doel van de verwerking:

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Hiervoor is het noodzakelijk een geldig e-mailadres en uw naam op te geven. Dit wordt gebruikt voor de toewijzing van de aanvraag en het daaropvolgende antwoord. Het verstrekken van verdere gegevens is facultatief.

Rechtsgrondslag:

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Met het contactformulier willen wij u in staat stellen gemakkelijk contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevoerde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens zijn, indien van toepassing, orderverwerkers.

Opslagperiode:

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de verwerking van het verzoek verwijderd.

Als er een contractuele relatie ontstaat, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en verwijderen wij uw gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van het verzoek meedeelt.

Gebruik van Google Analytics

Aard en doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn het evalueren van het gebruik van de website en het opstellen van rapporten over de activiteiten op de website. Vervolgens worden op basis van het gebruik van de website en het internet andere gerelateerde diensten geleverd.

Rechtsgrondslag:

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

De ontvanger van de gegevens is Google als orderverwerker. Daartoe hebben wij met Google een overeenkomst voor orderverwerking gesloten.

Opslagperiode:

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

Overdracht naar derde landen:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Intrekking van toestemming:

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: Browser Add On om Google Analytics te deactiveren.

Naast of als alternatief voor de browser add-on, kunt u het volgen door Google Analytics op onze pagina's voorkomen door op deze link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Hierdoor wordt het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst voorkomen, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Profilering:

Met behulp van het trackinginstrument Google Analytics kan het gedrag van de bezoekers van de website worden geëvalueerd en kunnen interesses worden geanalyseerd. Hiervoor wordt een pseudoniem gebruikersprofiel aangemaakt.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Aard en doel van de verwerking:

Om onze inhoud correct en op een grafisch aantrekkelijke manier in browsers weer te geven, gebruiken wij op deze website "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google") om lettertypen weer te geven.

Het privacybeleid van de bibliotheekexploitant Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

Rechtsgrondslag:

De rechtsgrondslag voor de integratie van Google Webfonts en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken brengt automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek tot stand. Het is theoretisch mogelijk - hoewel het momenteel onduidelijk is of en voor welke doeleinden - dat de exploitant in dit geval Google-gegevens verzamelt.

Opslagperiode:

Wij verzamelen geen persoonsgegevens door de integratie van Google Web Fonts.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Overdracht naar derde landen:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. De correcte weergave van de inhoud is echter mogelijk niet mogelijk vanwege standaardlettertypen.

Intrekking van toestemming:

Voor de weergave van de inhoud wordt regelmatig de programmeertaal JavaScript gebruikt. U kunt daarom bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of een JavaScript-blokker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Ingebedde YouTube-video's

Aard en doel van de verwerking:

Op sommige van onze websites sluiten wij YouTube-video's in. De exploitant van de betreffende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (hierna "YouTube"). Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina's je bezoekt. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kan YouTube jouw surfgedrag aan jou persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen uit uw YouTube-account.

Wanneer een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in het privacybeleid van de aanbieder, waar u ook nadere informatie vindt over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy(https://policies.google.com/privacy). Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Rechtsgrondslag:

De rechtsgrondslag voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Het oproepen van YouTube brengt automatisch een verbinding met Google tot stand.

Bewaartermijn en intrekking van de toestemming:

Wie de opslag van cookies voor het Google Ad-programma heeft uitgeschakeld, hoeft bij het bekijken van YouTube-video's geen dergelijke cookies te verwachten. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Wie dit wil voorkomen, moet de opslag van cookies in de browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https: //www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Overdracht naar derde landen:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Sociale Plugins

Aard en doel van de verwerking:

Wij bieden u de mogelijkheid om op onze website gebruik te maken van zogenaamde "social media buttons". Ter bescherming van uw gegevens gebruiken wij voor de implementatie de "Shariff"-oplossing. Dit betekent dat deze buttons alleen op de website worden geïntegreerd als een afbeelding die een link bevat naar de overeenkomstige website van de aanbieder van de button. Door op de afbeelding te klikken, wordt u dus doorgestuurd naar de diensten van de desbetreffende aanbieder. Alleen dan worden uw gegevens naar de betreffende aanbieder gestuurd. Als u niet op de afbeelding klikt, vindt er geen uitwisseling plaats tussen u en de aanbieders van de social media buttons. Informatie over het verzamelen en het gebruik van uw gegevens in de sociale netwerken vindt u in de respectievelijke gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende aanbieders. Meer informatie over de Shariff-oplossing vindt u hier: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Wij hebben de social media buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd op onze website:

Google AdWords

Aard en doel van de verwerking:

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Het bedrijf dat de Google AdWords-diensten exploiteert is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u onze website hebt bezocht via een advertentie van Google, plaatst Google AdWords een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt.

Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet over de websites van AdWords-klanten heen worden gevolgd. De met de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Rechtsgrondslag:

De rechtsgrondslag voor de integratie van Google AdWords en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief uw IP-adres, doorgegeven aan Google in de VS. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

Ons bedrijf bevat geen informatie van Google waarmee de betrokkene zou kunnen worden geïdentificeerd.

Opslagperiode:

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Overdracht naar derde landen:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Intrekking van toestemming:

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u het plaatsen van een daarvoor vereiste cookie weigeren - bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert of door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "googleleadservices.com" worden geblokkeerd.

Wij wijzen u erop dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen zolang u niet wilt dat er meetgegevens worden geregistreerd. Als u al uw cookies in de browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Gebruik van Google Remarketing

Aard en doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. De exploitant van de Google Remarketingdiensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google").

De functie wordt gebruikt om op interesse gebaseerde advertenties te presenteren aan bezoekers van de website binnen het advertentienetwerk van Google. In de browser van de websitebezoeker wordt een zogenaamde "cookie" opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer deze websites bezoekt die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites die de remarketingfunctie van Google gebruiken.

Rechtsgrondslag:

De rechtsgrondslag voor de integratie van Google Remarketing en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief uw IP-adres, doorgegeven aan Google in de VS. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

Ons bedrijf bevat geen informatie van Google waarmee de betrokkene zou kunnen worden geïdentificeerd.

Intrekking van toestemming:

Volgens eigen informatie verzamelt Google daarbij geen persoonsgegevens. Als u desondanks geen gebruik wilt maken van de remarketingfunctie van Google, kunt u deze in principe deactiveren door de betreffende instellingen op https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465vornehmen te wijzigen.U kunt ook het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde reclame via het reclamenetwerkinitiatief deactiveren door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

SSL-encryptie

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij de modernste coderingsprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

Wijziging van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de actuele wettelijke eisen of om wijzigingen van onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring geldt dan voor uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die binnen onze organisatie verantwoordelijk is voor gegevensbescherming:

Veysel Keser

o.keser@stahlkunst.de