AGB

Generelle vilkår og betingelser for Stahlkunst Keser

1 §1 Anvendelse overfor entreprenører og definisjoner av begreper

(1) Følgende generelle forretningsvilkår gjelder for alle leveranser mellom oss og en forbruker i den versjonen som gjelder på bestillingstidspunktet.

En forbruker er en fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken kan tilskrives hans eller hennes kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet (§ 13 BGB).

§2 Inngåelse av en avtale, lagring av avtaleteksten

(1) Følgende bestemmelser om avtaleinngåelse gjelder for bestillinger via vår nettbutikk https://stahlkunst.de .

(2) I tilfelle kontraktsinngåelse skal kontrakten tre i kraft med

Stahlkunst Keser
Veysel Keser
Resi-Quint-Straße 8
D-52477 Alsdorf

skal inngås.

(3) Presentasjonen av varene i vår nettbutikk utgjør ikke et juridisk bindende kontraktstilbud fra vår side, men er kun en uforpliktende oppfordring til forbrukeren om å bestille varer. Ved å bestille de ønskede varene gir forbrukeren et bindende tilbud om å inngå en kjøpekontrakt.

Aksept av tilbudet skal skje skriftlig eller i tekstform eller ved å sende de bestilte varene innen to uker. Etter utløpet av denne fristen anses tilbudet for å være avslått.

(4) Ved mottak av en bestilling i vår internettbutikk gjelder følgende regler: Forbrukeren gir et bindende tilbud om å inngå en kontrakt ved å fullføre bestillingsprosedyren i nettbutikken vår.

Bestillingen gjøres i følgende trinn:

1) Valg av ønsket vare
2) Bekreftelse ved å klikke på "Kjøp"-knappen
3) Kontroll av opplysningene i handlekurven
4) Trykk på "Kasse"-knappen
5) Innlogging i nettbutikken etter registrering og inntasting av innloggingsopplysninger (e-postadresse og passord).
6) Kontrollere eller korrigere de angitte opplysningene på nytt.
7) Bindende innsending av bestillingen ved å klikke på knappen "Bestill med kostnader" eller "Kjøp".

Før bindende innsending av bestillingen kan forbrukeren gå tilbake til nettsiden der kundens opplysninger er registrert og korrigere inntastingsfeil eller avbryte bestillingsprosessen ved å lukke nettleseren ved å trykke på "Tilbake"-knappen i nettleseren han/hun bruker etter å ha kontrollert opplysningene. Vi bekrefter mottak av bestillingen umiddelbart med en automatisk generert e-post (mottaksbekreftelse). Dette utgjør ikke en aksept av tilbudet. Aksept av tilbudet skal skje skriftlig, i tekstform eller ved å sende de bestilte varene innen en uke.

(5) Lagring av avtaleteksten for bestillinger via vår nettbutikk: Vi lagrer avtaleteksten og sender deg bestillingsdataene og våre generelle forretningsvilkår via e-post. Du kan også når som helst se vilkårene på https://stahlkunst.de/agb. Du kan se dine tidligere bestillinger i vårt kundeområde under Min konto --> Mine bestillinger.

§3 Priser, fraktkostnader, betaling, forfallsdato

(1) De oppgitte prisene inkluderer lovbestemt merverdiavgift og andre priskomponenter. Eventuelle fraktkostnader kommer i tillegg. For forsendelser til land utenfor EU kan det påløpe toll og utenlandsk merverdiavgift.

(2) Forbrukeren kan velge mellom forskuddsbetaling, avtalegiro, PayPal, kredittkort (Visa, Mastercard), Stripe og Klarna.

(3) Dersom forbrukeren har valgt forskuddsbetaling, forplikter han seg til å betale kjøpesummen umiddelbart etter avtaleinngåelsen.

§4 Levering

(1) Med mindre vi tydelig har angitt noe annet i produktbeskrivelsen, er alle varer som tilbys av oss klare for umiddelbar forsendelse. Levering skjer senest innen 2 - 4 virkedager. Ved forskuddsbetaling begynner leveringsfristen å løpe dagen etter at betalingsordren er sendt til banken som har fått oppdraget med overføringen, og for alle andre betalingsmåter dagen etter avtaleinngåelsen. Hvis leveringsfristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag på leveringsstedet, utløper fristen neste virkedag.

(2) Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av salgsgjenstanden går ikke over på kjøperen før gjenstanden er overlevert til kjøperen, heller ikke ved forsendelsessalg.

§5 Eiendomsforbehold

Vi beholder eiendomsretten til varene inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.

****************************************************************************************************

§6 Angrerett for kunden som forbruker:

Angrerett for forbrukere

Forbrukere har angrerett i henhold til følgende bestemmelser, der en forbruker er en fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som i hovedsak verken kan tilskrives vedkommendes næringsvirksomhet eller selvstendige yrkesutøvelse:

Avbestillingsregler

Angrerett

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen 30 dager uten å oppgi noen grunn.

Angrerettsfristen er 30 dager fra den dagen du eller en tredjepart som du utpeker og som ikke er transportør, har eller har tatt varene i sin besittelse.

For å benytte deg av angreretten din må du sende oss følgende

Stahlkunst Keser
Veysel Keser
Resi-Quint-Straße 8
D-52477 Alsdorf
E-post o.keser@stahlkunst.de

ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post) om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Du kan bruke det vedlagte angrerettskjemaet til dette formålet, men det er ikke obligatorisk.

Konsekvenser av tilbakekalling

Hvis du trekker deg fra denne avtalen, må vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveringen vi tilbyr), uten forsinkelse og senest innen 30 dager fra den dagen vi mottok meldingen om at du trekker deg fra denne avtalen. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; du vil ikke i noe tilfelle bli belastet for denne tilbakebetalingen.

Vi kan nekte tilbakebetaling inntil vi har mottatt varene tilbake eller inntil du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer først.

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle tilfeller senest 30 dager fra den dagen du gir oss beskjed om at du vil heve avtalen. Fristen er overholdt hvis du sender varene før utløpet av perioden på 30 dager.

Du skal bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Slutt på avbestillingsreglene

****************************************************************************************************

§7 Avbestillingsskjema

Eksempel på avbestillingsskjema

(Hvis du ønsker å oppheve kontrakten, må du fylle ut og returnere dette skjemaet).

Til :
Stålkunst Keser
Veysel Keser
Resi-Quint Street 8
D-52477 Alsdorf
E-post o.keser@stahlkunst.de

Jeg/vi (*) angrer herved på kontrakten som er inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)/levering av følgende tjeneste (*)

_____________________________________________________

Bestilt den (*)/mottatt den (*)

__________________

Navn på forbruker(e)

_____________________________________________________

Forbrukerens/forbrukernes adresse

_____________________________________________________

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (kun ved melding på papir)

__________________

Dato

__________________

(*) Stryk det som er relevant.

§8 Garanti

De lovbestemte garantibestemmelsene gjelder.

§9 Kontraktsspråk

Kun tysk er tilgjengelig som avtalespråk.