Retningslinjer for personvern

Den ansvarlige parten i henhold til personvernlovgivningen, særlig EUs personvernforordning (DSGVO), er:

Veysel Keser

Resi-Quint-Straße 8

52477 Alsdorf

Dine rettigheter som registrert

Du kan når som helst utøve følgende rettigheter ved å bruke kontaktinformasjonen fra vårt personvernombud:

  • Informasjon om hvilke opplysninger vi lagrer om deg og hvordan vi behandler dem (art. 15 DSGVO),
  • Retting av uriktige personopplysninger (art. 16 GDPR),
  • Sletting av opplysningene dine som er lagret hos oss (art. 17 DSGVO),
  • Begrensning av databehandlingen hvis vi ennå ikke har lov til å slette opplysningene dine på grunn av juridiske forpliktelser (art. 18 DSGVO),
  • protestere mot vår behandling av opplysningene dine (art. 21 DSGVO) og
  • Dataportabilitet, forutsatt at du har samtykket til databehandlingen eller har inngått en kontrakt med oss (art. 20 DSGVO).

Hvis du har gitt oss samtykke, kan du når som helst tilbakekalle dette med virkning for fremtiden.

Du kan når som helst kontakte en tilsynsmyndighet med en klage, f.eks. den kompetente tilsynsmyndigheten i delstaten der du bor, eller den myndigheten som er ansvarlig for oss som ansvarlig organ.

En liste over tilsynsmyndighetene (for ikke-offentlig sektor) med adresse finner du på: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Innsamling av generell informasjon når du besøker nettstedet vårt

Behandlingens art og formål:

Når du går inn på nettstedet vårt, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte sender inn informasjon, samles det automatisk inn informasjon av generell karakter. Denne informasjonen (serverloggfiler) omfatter for eksempel type nettleser, hvilket operativsystem som brukes, domenenavnet til internettleverandøren din, IP-adressen din og lignende.

De behandles spesielt for følgende formål:

  • Sikre en problemfri tilkobling til nettstedet,
  • Sikre en smidig bruk av nettstedet vårt,
  • Evaluering av systemets sikkerhet og stabilitet, og
  • til andre administrative formål.

Vi bruker ikke opplysningene dine til å trekke slutninger om din person. Slike opplysninger kan bli analysert statistisk av oss for å optimalisere nettstedet vårt og teknologien bak det.

Juridisk grunnlag:

Behandlingen skjer i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO på grunnlag av vår berettigede interesse i å forbedre stabiliteten og funksjonaliteten til nettstedet vårt.

Mottaker:

Mottakere av opplysningene kan være tekniske tjenesteleverandører som fungerer som ordrebehandlere for drift og vedlikehold av nettstedet vårt.

Lagringsperiode:

Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for. Dette er vanligvis tilfelle for data som brukes til å levere nettstedet når den aktuelle økten er avsluttet.

Bestemmelse foreskrevet eller påkrevd:

Det er verken juridisk eller kontraktsmessig påkrevd å oppgi de nevnte personopplysningene. Uten IP-adressen kan imidlertid ikke tjenesten og funksjonaliteten til nettstedet vårt garanteres. I tillegg kan det hende at enkelte tjenester og tilbud ikke er tilgjengelige eller er begrenset. Av denne grunn er en innsigelse utelukket.

Informasjonskapsler

Behandlingens art og formål:

I likhet med mange andre nettsteder bruker vi også såkalte "informasjonskapsler". Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på sluttapparatet ditt (bærbar PC, nettbrett, smarttelefon eller lignende) når du besøker nettstedet vårt.

Dette gir oss visse opplysninger som IP-adresse, nettleser og operativsystem.

Informasjonskapsler kan ikke brukes til å starte programmer eller overføre virus til en datamaskin. Informasjonen i informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gjøre det enklere for deg å navigere og vise nettsidene våre på riktig måte.

Dataene vi samler inn, vil ikke under noen omstendigheter bli gitt videre til tredjeparter eller koblet til personopplysninger uten ditt samtykke.

Du kan selvfølgelig også se nettstedet vårt uten informasjonskapsler. Nettlesere er vanligvis innstilt til å akseptere informasjonskapsler. Generelt kan du når som helst deaktivere bruken av informasjonskapsler via nettleserinnstillingene. Bruk hjelpefunksjonene i nettleseren din for å finne ut hvordan du endrer disse innstillingene. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner på nettstedet vårt kanskje ikke vil fungere hvis du har deaktivert bruken av informasjonskapsler.

Lagringstid og informasjonskapsler som brukes:

Hvis du tillater oss å bruke informasjonskapsler gjennom nettleserinnstillingene eller samtykke, kan følgende informasjonskapsler brukes på våre nettsteder:

I den grad disse informasjonskapslene (også) kan påvirke personopplysninger, informerer vi deg om dette i de følgende avsnittene.

Du kan slette enkelte informasjonskapsler eller hele bestanden av informasjonskapsler via innstillingene i nettleseren din. I tillegg får du informasjon og instruksjoner om hvordan du sletter disse informasjonskapslene eller blokkerer lagringen av dem på forhånd. Avhengig av hvilken nettleser du bruker, finner du nødvendig informasjon under følgende lenker:

Registrering på nettstedet vårt

Behandlingens art og formål:

Når du registrerer deg for å bruke våre persontilpassede tjenester, samles det inn noen personopplysninger, som navn, adresse, kontakt- og kommunikasjonsdata (f.eks. telefonnummer og e-postadresse). Hvis du er registrert hos oss, får du tilgang til innhold og tjenester som vi kun tilbyr registrerte brukere. Registrerte brukere har også mulighet til når som helst å endre eller slette opplysningene som ble oppgitt under registreringen, hvis det er nødvendig. Vi vil selvfølgelig også når som helst gi deg informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg.

Juridisk grunnlag:

Behandlingen av opplysningene som oppgis i forbindelse med registreringen, er basert på brukerens samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO).

Hvis registreringen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse, er det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene i tillegg art. 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen.

Mottaker:

Mottakere av opplysningene kan være tekniske tjenesteleverandører som fungerer som ordrebehandlere for drift og vedlikehold av nettstedet vårt.

Lagringsperiode:

Opplysningene vil bare bli behandlet i denne sammenhengen så lenge det er gitt samtykke til dette. Deretter slettes de, forutsatt at det ikke foreligger noen lovbestemte forpliktelser til å oppbevare dem. Hvis du vil kontakte oss i denne sammenheng, kan du bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt på slutten av denne personvernerklæringen.

Bestemmelse foreskrevet eller påkrevd:

Det er frivillig å oppgi personopplysningene dine, og de er utelukkende basert på ditt samtykke. Uten at du oppgir personopplysningene dine, kan vi ikke gi deg tilgang til innholdet og tjenestene vi tilbyr.

Levering av avgiftsbelagte tjenester

Behandlingens art og formål:

Ved levering av avgiftsbelagte tjenester ber vi om ytterligere opplysninger, for eksempel betalingsinformasjon, for å kunne utføre bestillingen din.

Juridisk grunnlag:

Behandlingen av opplysningene som er nødvendige for å inngå kontrakten, er basert på art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

Mottaker:

Mottakere av opplysningene er eventuelle ordrebehandlere.

Lagringsperiode:

Vi lagrer disse opplysningene i systemene våre til de lovbestemte oppbevaringsperiodene er utløpt. Disse er vanligvis 6 eller 10 år av hensyn til regnskaps- og skatterettslige krav.

Bestemmelse foreskrevet eller påkrevd:

Det er frivillig å oppgi personopplysningene dine. Uten at du oppgir personopplysningene dine, kan vi ikke gi deg tilgang til innholdet og tjenestene vi tilbyr.

Kommentarfunksjon

Behandlingens art og formål:

Når brukere legger igjen kommentarer på nettstedet vårt, lagres i tillegg til denne informasjonen også tidspunktet for opprettelsen og brukernavnet som den besøkende tidligere har valgt. Dette tjener vår sikkerhet, ettersom vi kan bli straffeforfulgt for ulovlig innhold på nettstedet vårt, selv om det ble opprettet av brukere.

Juridisk grunnlag:

Behandlingen av opplysningene som er lagt inn som kommentarer, er basert på en berettiget interesse (art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO).

Ved å tilby kommentarfunksjonen ønsker vi å gjøre det mulig for deg å samhandle på en ukomplisert måte. Informasjonen du oppgir vil bli lagret med det formål å behandle henvendelsen din og for eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Mottaker:

Mottakere av opplysningene er eventuelle ordrebehandlere.

Lagringsperiode:

Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for. Dette er vanligvis tilfelle når kommunikasjonen med brukeren er avsluttet og selskapet kan se av omstendighetene at den aktuelle saken er endelig avklart.

Bestemmelse foreskrevet eller påkrevd:

Det er frivillig å oppgi personopplysningene dine. Hvis du ikke oppgir personopplysningene dine, kan vi ikke gi deg tilgang til kommentarfunksjonen vår.

Nyhetsbrev

Behandlingens art og formål:

Opplysningene dine vil kun bli brukt til å sende deg nyhetsbrevet du abonnerer på via e-post. Navnet ditt oppgis for at vi skal kunne henvende oss til deg personlig i nyhetsbrevet og, om nødvendig, for å identifisere deg hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som registrert.

For å motta nyhetsbrevet er det tilstrekkelig å oppgi e-postadressen din. Når du registrerer deg for å motta vårt nyhetsbrev, vil opplysningene du oppgir, utelukkende bli brukt til dette formålet. Abonnenter kan også bli informert via e-post om forhold som er relevante for tjenesten eller registreringen (f.eks. endringer i nyhetsbrevtjenesten eller tekniske forhold).

For en effektiv registrering krever vi en gyldig e-postadresse. For å verifisere at en registrering faktisk er foretatt av eieren av en e-postadresse, bruker vi "double-opt-in"-prosedyren. For dette formålet logger vi bestillingen av nyhetsbrevet, utsendelsen av en bekreftelses-e-post og mottakelsen av svaret vi ber om. Ingen ytterligere opplysninger samles inn. Opplysningene brukes utelukkende til utsendelse av nyhetsbrevet og gis ikke videre til tredjeparter.

Juridisk grunnlag:

På grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO) sender vi deg regelmessig vårt nyhetsbrev eller tilsvarende informasjon via e-post til den e-postadressen du har oppgitt.

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til lagring av personopplysningene dine og bruk av dem til utsendelse av nyhetsbrev med virkning for fremtiden. Du finner en lenke til dette i hvert nyhetsbrev. Du kan også når som helst avslutte abonnementet direkte på dette nettstedet eller informere oss om tilbakekallingen ved å bruke kontaktalternativet som er oppgitt på slutten av denne personvernerklæringen.

Mottaker:

Mottakere av opplysningene er eventuelle ordrebehandlere.

Lagringsperiode:

I denne sammenheng vil opplysningene bare bli behandlet så lenge det er gitt samtykke til dette. Deretter vil de bli slettet.

Bestemmelse foreskrevet eller påkrevd:

Det er frivillig å oppgi personopplysningene dine, og de er utelukkende basert på ditt samtykke. Vi kan dessverre ikke sende deg nyhetsbrevet vårt uten ditt samtykke.

Kontaktskjema

Behandlingens art og formål:

Opplysningene du oppgir, vil bli lagret med det formål å kunne kommunisere individuelt med deg. For dette formålet er det nødvendig å oppgi en gyldig e-postadresse og navnet ditt. Disse opplysningene brukes til å behandle henvendelsen og til å svare på den. Det er frivillig å oppgi ytterligere opplysninger.

Juridisk grunnlag:

Behandlingen av opplysningene som oppgis i kontaktskjemaet, er basert på en berettiget interesse (art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO).

Med kontaktskjemaet ønsker vi å gjøre det enkelt for deg å kontakte oss. Informasjonen du oppgir vil bli lagret med det formål å behandle henvendelsen din og for eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Hvis du kontakter oss for å be om et tilbud, vil opplysningene som oppgis i kontaktskjemaet bli behandlet for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse (art. 6 avsn. 1 lit. b DSGVO).

Mottaker:

Mottakere av opplysningene er eventuelle ordrebehandlere.

Lagringsperiode:

Opplysningene slettes senest 6 måneder etter at forespørselen er behandlet.

Hvis det oppstår et kontraktsforhold, er vi underlagt de lovbestemte oppbevaringsperiodene i henhold til den tyske handelsloven (HGB) og sletter opplysningene dine etter at disse periodene er utløpt.

Bestemmelse foreskrevet eller påkrevd:

Det er frivillig å oppgi personopplysningene dine. Vi kan imidlertid bare behandle forespørselen din hvis du oppgir navn, e-postadresse og årsaken til forespørselen.

Bruk av Google Analytics

Behandlingens art og formål:

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (heretter kalt "Google"). Google Analytics bruker "cookies", som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. På grunn av aktiveringen av IP-anonymisering på disse nettsidene vil imidlertid IP-adressen din bli avkortet på forhånd av Google i EU-medlemsland eller i andre kontraherende stater i EØS-avtalen. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om aktiviteten på nettstedet og levere andre tjenester knyttet til nettstedets aktivitet og internettbruk til nettstedets operatør. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Formålet med databehandlingen er å evaluere bruken av nettstedet og å utarbeide rapporter om aktiviteter på nettstedet. Andre relaterte tjenester skal deretter leveres basert på bruken av nettstedet og Internett.

Juridisk grunnlag:

Behandlingen av opplysningene er basert på brukerens samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO).

Mottaker:

Mottakeren av opplysningene er Google som ordrebehandler. Vi har inngått en ordrebehandlingsavtale med Google for dette formålet.

Lagringsperiode:

Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for våre registreringsformål.

Overføring til tredjeland:

Google behandler opplysningene dine i USA og har sluttet seg til EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bestemmelse foreskrevet eller påkrevd:

Det er frivillig å oppgi personopplysningene dine, og de er utelukkende basert på ditt samtykke. Hvis du forhindrer tilgang, kan dette føre til funksjonsbegrensninger på nettstedet.

Tilbaketrekking av samtykke:

Du kan avvise bruken av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet. I tillegg kan du forhindre at Google samler inn data som genereres av informasjonskapselen og er relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), samt behandlingen av disse dataene av Google, ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig under følgende lenke: Browser Add On for å deaktivere Google Analytics.

I tillegg til eller som et alternativ til nettlesertillegget kan du forhindre sporing av Google Analytics på sidene våre ved å klikke på denne lenken. Dette vil installere en opt-out-informasjonskapsel på enheten din. Dette vil forhindre innsamling fra Google Analytics for dette nettstedet og for denne nettleseren i fremtiden, så lenge informasjonskapselen er installert i nettleseren din.

Profilering:

Ved hjelp av sporingsverktøyet Google Analytics kan atferden til besøkende på nettstedet evalueres og interesser analyseres. Til dette formålet oppretter vi en pseudonym brukerprofil.

Bruk av skriptbiblioteker (Google Web Fonts)

Behandlingens art og formål:

For å vise innholdet vårt korrekt og på en grafisk tiltalende måte i alle nettlesere, bruker vi "Google Web Fonts" fra Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; heretter kalt "Google") på dette nettstedet for å vise skrifttyper.

Personvernerklæringen til bibliotekoperatøren Google finner du her: https://www.google.com/policies/privacy/

Juridisk grunnlag:

Det rettslige grunnlaget for integreringen av Google Webfonts og den tilhørende dataoverføringen til Google er ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO).

Mottaker:

Ved oppkalling av skript- eller fontbiblioteker opprettes det automatisk en forbindelse til bibliotekets operatør. Det er teoretisk mulig - selv om det foreløpig er uklart om og til hvilke formål - at operatøren samler inn Google-data i dette tilfellet.

Lagringsperiode:

Vi samler ikke inn noen personopplysninger gjennom integreringen av Google Web Fonts.

Mer informasjon om Google Web Fonts finner du på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles personvernerklæring: https://www.google.com/policies/privacy/.

Overføring til tredjeland:

Google behandler opplysningene dine i USA og har sluttet seg til EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bestemmelse foreskrevet eller påkrevd:

Det er verken juridisk eller kontraktsmessig påkrevd å oppgi personopplysninger. Det er imidlertid ikke sikkert at innholdet kan vises korrekt på grunn av standard skrifttyper.

Tilbaketrekking av samtykke:

Programmeringsspråket JavaScript brukes regelmessig for å vise innholdet. Du kan derfor motsette deg databehandling ved å deaktivere JavaScript i nettleseren din eller installere en JavaScript-blokkering. Vær oppmerksom på at dette kan føre til funksjonsbegrensninger på nettstedet.

Innebygde YouTube-videoer

Behandlingens art og formål:

Vi legger inn YouTube-videoer på noen av nettstedene våre. Operatøren av de aktuelle programtilleggene er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (heretter kalt "YouTube"). Når du besøker en side med YouTube-plugin, opprettes det en forbindelse til YouTubes servere. Dette forteller YouTube hvilke sider du besøker. Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din, kan YouTube tilordne surfeatferden din til deg personlig. Du kan forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din først.

Når en YouTube-video startes, bruker leverandøren informasjonskapsler som samler inn informasjon om brukeratferd.

Ytterligere informasjon om formålet med og omfanget av YouTubes datainnsamling og -behandling finner du i leverandørens personvernerklæring, der du også finner mer informasjon om dine rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt(https://policies.google.com/privacy). Google behandler opplysningene dine i USA og har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Juridisk grunnlag:

Det rettslige grunnlaget for integreringen av YouTube og den tilhørende dataoverføringen til Google er ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO).

Mottaker:

Når du åpner YouTube, opprettes det automatisk en forbindelse til Google.

Lagringsperiode og tilbakekalling av samtykke:

De som har deaktivert lagring av informasjonskapsler for Googles annonseprogram, trenger ikke å forvente slike informasjonskapsler når de ser på YouTube-videoer. YouTube lagrer imidlertid også ikke-personlig bruksinformasjon i andre informasjonskapsler. Hvis du vil forhindre dette, må du blokkere lagring av informasjonskapsler i nettleseren.

Ytterligere informasjon om databeskyttelse hos "YouTube" finner du i leverandørens databeskyttelseserklæring på: https: //www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Overføring til tredjeland:

Google behandler opplysningene dine i USA og har sluttet seg til EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bestemmelse foreskrevet eller påkrevd:

Det er frivillig å oppgi personopplysningene dine, og de er utelukkende basert på ditt samtykke. Hvis du forhindrer tilgang, kan dette føre til funksjonsbegrensninger på nettstedet.

Sosiale plugins

Behandlingens art og formål:

Vi tilbyr deg muligheten til å bruke såkalte "sosiale medier-knapper" på nettstedet vårt. For å beskytte dataene dine bruker vi "Shariff"-løsningen for implementering. Det betyr at disse knappene bare er integrert på nettstedet som en grafikk som inneholder en lenke til den tilsvarende nettsiden til knappeleverandøren. Ved å klikke på grafikken blir du dermed omdirigert til tjenestene til den respektive leverandøren. Først da blir dataene dine sendt til de respektive leverandørene. Hvis du ikke klikker på grafikken, skjer det ingen utveksling mellom deg og leverandørene av knappene på sosiale medier. Informasjon om innsamling og bruk av dataene dine i de sosiale nettverkene finner du i de respektive brukervilkårene til de respektive leverandørene. Du finner mer informasjon om Shariff-løsningen her: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Vi har integrert sosiale medier-knappene til følgende selskaper på nettstedet vårt:

Google AdWords

Behandlingens art og formål:

Nettstedet vårt bruker Google Conversion Tracking. Selskapet som driver Google AdWords-tjenestene er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hvis du har besøkt nettstedet vårt via en annonse fra Google, plasserer Google AdWords en informasjonskapsel på datamaskinen din. Informasjonskapselen for konverteringssporing settes når en bruker klikker på en annonse fra Google.

Hvis brukeren besøker bestemte sider på nettstedet vårt og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, kan vi og Google gjenkjenne at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden. Hver Google AdWords-kunde mottar en egen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke spores på tvers av AdWords-kundenes nettsteder. Informasjonen som innhentes ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, brukes til å lage konverteringsstatistikk for AdWords-kunder som har valgt konverteringssporing. Kundene får vite det totale antallet brukere som har klikket på annonsen deres og blitt omdirigert til en side merket med en konverteringssporingstag. De mottar imidlertid ingen informasjon som kan brukes til å identifisere brukerne personlig.

Juridisk grunnlag:

Det rettslige grunnlaget for integreringen av Google AdWords og den tilhørende dataoverføringen til Google er ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO).

Mottaker:

Når du besøker nettstedet vårt, overføres personopplysninger, inkludert IP-adressen din, til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google. Google kan videreformidle disse personopplysningene som samles inn via den tekniske prosessen til tredjeparter.

Selskapet vårt inneholder ingen informasjon fra Google som gjør det mulig å identifisere den registrerte.

Lagringsperiode:

Disse informasjonskapslene mister sin gyldighet etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon.

Overføring til tredjeland:

Google behandler opplysningene dine i USA og har sluttet seg til EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Tilbaketrekking av samtykke:

Hvis du ikke ønsker å delta i sporingen, kan du nekte å sette en informasjonskapsel som er nødvendig for dette - for eksempel ved hjelp av en nettleserinnstilling som generelt deaktiverer den automatiske innstillingen av informasjonskapsler eller ved å stille inn nettleseren din slik at informasjonskapsler fra domenet "googleleadservices.com" blokkeres.

Vær oppmerksom på at du ikke må slette opt-out-informasjonskapslene så lenge du ikke ønsker at måledata skal registreres. Hvis du har slettet alle informasjonskapslene i nettleseren, må du sette den aktuelle opt-out-informasjonskapselen på nytt.

Bestemmelse foreskrevet eller påkrevd:

Det er frivillig å oppgi personopplysningene dine, og de er utelukkende basert på ditt samtykke. Hvis du forhindrer tilgang, kan dette føre til funksjonsbegrensninger på nettstedet.

Bruk av Google Remarketing

Behandlingens art og formål:

Dette nettstedet bruker remarketingfunksjonen til Google Inc. Operatøren av Google Remarketing-tjenestene er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (heretter kalt "Google").

Funksjonen brukes til å presentere interessebaserte annonser for besøkende på nettstedet innenfor Googles annonsenettverk. En såkalt "cookie" lagres i nettleseren til den besøkende på nettstedet, noe som gjør det mulig å gjenkjenne den besøkende når de besøker nettsteder som tilhører Googles annonsenettverk. På disse sidene kan den besøkende bli presentert for annonser som er relatert til innhold som den besøkende tidligere har besøkt på nettsteder som bruker Googles remarketingfunksjon.

Juridisk grunnlag:

Det rettslige grunnlaget for integreringen av Google Remarketing og den tilhørende dataoverføringen til Google er ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO).

Mottaker:

Når du besøker nettstedet vårt, overføres personopplysninger, inkludert IP-adressen din, til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google. Google kan videreformidle disse personopplysningene som samles inn via den tekniske prosessen til tredjeparter.

Selskapet vårt inneholder ingen informasjon fra Google som gjør det mulig å identifisere den registrerte.

Tilbaketrekking av samtykke:

Ifølge Googles egne opplysninger samler Google ikke inn noen personopplysninger i forbindelse med denne prosessen. Hvis du likevel ikke ønsker å bruke Googles remarketingfunksjon, kan du i prinsippet deaktivere den ved å endre innstillingene på https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465vornehmen. Alternativt kan du deaktivere bruken av informasjonskapsler for interessebasert annonsering via annonsenettverksinitiativet ved å følge instruksjonene på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Bestemmelse foreskrevet eller påkrevd:

Det er frivillig å oppgi personopplysningene dine, og de er utelukkende basert på ditt samtykke. Hvis du forhindrer tilgang, kan dette føre til funksjonsbegrensninger på nettstedet.

SSL-kryptering

For å beskytte sikkerheten til dataene dine under overføringen bruker vi avanserte krypteringsmetoder (f.eks. SSL) via HTTPS.

Endring av personvernerklæringen vår

Vi forbeholder oss retten til å tilpasse denne personvernerklæringen slik at den til enhver tid er i samsvar med gjeldende lovkrav eller for å implementere endringer i våre tjenester i personvernerklæringen, f.eks. ved innføring av nye tjenester. Den nye personvernerklæringen vil da gjelde for ditt neste besøk.

Spørsmål til personvernombudet

Hvis du har spørsmål om personvern, kan du sende oss en e-post eller ta direkte kontakt med den som er ansvarlig for personvern i vår organisasjon:

Veysel Keser

o.keser@stahlkunst.de o.keser@stahlkunst.de