Avbestillingsregler

En forbruker er en fysisk person som inngår en rettshandel for formål som hovedsakelig verken kan tilskrives hans eller hennes næringsvirksomhet eller selvstendige yrkesutøvelse.

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart som du har oppgitt, og som ikke er transportøren, har tatt eller har tatt varene i sin besittelse. For å benytte deg av angreretten må du informere oss (Stahlkunst Keser, Resi-Quint-Straße 8, 52477 Alsdorf, telefonnummer: 015739074155 , e-postadresse: kundenservice@stahlkunst.de) i form av en tydelig erklæring (f.eks. brev sendt per post, faks eller e-post) om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Du kan bruke det vedlagte angrerettskjemaet til dette formålet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrerettsfristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om utøvelse av angreretten før utløpet av angrerettsfristen.

Konsekvenser av tilbakekalling

Hvis du trekker deg fra denne avtalen, må vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av ekstra kostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveringen vi tilbyr), uten forsinkelse og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok meldingen om at du trekker deg fra denne avtalen. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; du vil ikke i noe tilfelle bli belastet for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling inntil vi har mottatt varene tilbake eller inntil du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer først. Du må returnere eller overlevere varene til oss uten forsinkelse og i alle tilfeller senest fjorten dager fra den dagen du meddeler oss at du vil heve denne avtalen. Fristen er overholdt hvis du sender varene før utløpet av fristen på fjorten dager. Du skal bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du må bare betale for varens eventuelle verditap dersom dette verditapet skyldes håndtering av varen som ikke er nødvendig for å kontrollere varens tilstand, egenskaper og funksjon.

 

Utelukkelse eller for tidlig utløp av angreretten

Angreretten gjelder ikke for avtaler

- for levering av varer som ikke er prefabrikkerte og hvor forbrukerens individuelle valg eller bestemmelse er avgjørende for produksjonen, eller som er klart tilpasset forbrukerens personlige behov;

Angreretten utløper før tiden når det gjelder kontrakter

- for levering av varer dersom disse på grunn av sin beskaffenhet har blitt uatskillelig blandet med andre varer etter levering;

 

Eksempel på avbestillingsskjema

 

(Hvis du ønsker å oppheve kontrakten, må du fylle ut og returnere dette skjemaet).

Til
Firma
Stahlkunst Keser
Resi-Quint-Straße 8
52477 Alsdorf

E-postadresse: kundenservice@stahlkunst.de

- Jeg/vi (*) angrer herved på kontrakten som ble inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)

- Bestilt den (*)/mottatt den (*)

- Navn på forbruker(e)

- Forbrukerens/forbrukernes adresse

- Forbrukerens/forbrukernes underskrift (kun ved melding på papir)

- Dato
-------------
(*) Slett det som er relevant.