Integritetspolicy

Den ansvariga parten i den mening som avses i dataskyddslagarna, i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSGVO), är:

Veysel Keser

Resi-Quint-Straße 8

52477 Alsdorf

Dina rättigheter som registrerad

Du kan när som helst utöva följande rättigheter med hjälp av kontaktuppgifterna från vårt dataskyddsombud:

  • Information om dina uppgifter som lagras av oss och dess behandling (art. 15 DSGVO),
  • Rättelse av felaktiga personuppgifter (artikel 16 i GDPR),
  • Radering av dina uppgifter som lagrats hos oss (art. 17 DSGVO),
  • Begränsning av databehandling om vi ännu inte får radera dina uppgifter på grund av rättsliga skyldigheter (art. 18 DSGVO),
  • invända mot vår behandling av dina uppgifter (art. 21 DSGVO) och
  • Dataportabilitet, förutsatt att du har samtyckt till databehandlingen eller har ingått ett avtal med oss (art. 20 DSGVO).

Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta med verkan för framtiden.

Du kan när som helst lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. till den behöriga tillsynsmyndigheten i den delstat där du är bosatt eller till den myndighet som är ansvarig för oss som ansvarigt organ.

En förteckning över tillsynsmyndigheterna (för den icke-offentliga sektorn) med adress finns på: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Insamling av allmän information när du besöker vår webbplats

Behandlingens art och syfte:

När du besöker vår webbplats, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt lämnar information, samlas information av allmän karaktär in automatiskt. Denna information (serverloggfiler) inkluderar till exempel typen av webbläsare, det operativsystem som används, domännamnet på din internetleverantör, din IP-adress och liknande.

De behandlas i synnerhet för följande ändamål:

  • Säkerställer en problemfri anslutning av webbplatsen,
  • Säkerställa en smidig användning av vår webbplats,
  • Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet, och
  • för andra administrativa ändamål.

Vi använder inte dina uppgifter för att dra slutsatser om din person. Information av detta slag kan utvärderas statistiskt av oss för att optimera vår webbplats och tekniken bakom den.

Rättslig grund:

Behandlingen sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som orderbehandlare för drift och underhåll av vår webbplats.

Lagringsperiod:

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in. Detta är i allmänhet fallet för data som används för att tillhandahålla webbplatsen när respektive session har avslutats.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av ovannämnda personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. Utan IP-adressen kan dock inte tjänsten och funktionaliteten på vår webbplats garanteras. Dessutom kan enskilda tjänster och tjänster kanske inte vara tillgängliga eller kan begränsas. Av denna anledning är en invändning utesluten.

Kakor

Behandlingens art och syfte:

Liksom många andra webbplatser använder vi också så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som lagras på din slutenhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone eller liknande) när du besöker vår webbplats.

Detta ger oss vissa uppgifter som IP-adress, använd webbläsare och operativsystem.

Cookies kan inte användas för att starta program eller överföra virus till en dator. Informationen i cookies gör det möjligt för oss att underlätta din navigering och möjliggöra korrekt visning av våra webbsidor.

Under inga omständigheter kommer de uppgifter vi samlar in att vidarebefordras till tredje part eller kopplas till personuppgifter utan ditt samtycke.

Naturligtvis kan du också se vår webbplats utan cookies. Webbläsare är regelbundet inställda för att acceptera cookies. I allmänhet kan du avaktivera användningen av cookies när som helst via dina webbläsarinställningar. Använd hjälpfunktionerna i din webbläsare för att ta reda på hur du ändrar dessa inställningar. Observera att enskilda funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du har avaktiverat användningen av cookies.

Lagringstid och cookies som används:

Om du tillåter oss att använda cookies genom dina webbläsarinställningar eller samtycke, kan följande cookies användas på våra webbplatser:

I den mån dessa cookies (även) kan påverka personuppgifter informerar vi dig om detta i följande avsnitt.

Du kan radera enskilda cookies eller hela cookiebeståndet via dina webbläsarinställningar. Dessutom kommer du att få information och instruktioner om hur du tar bort dessa cookies eller blockerar deras lagring i förväg. Beroende på vilken leverantör din webbläsare har hittar du nödvändig information under följande länkar:

Registrering på vår webbplats

Behandlingens art och syfte:

När du registrerar dig för att använda våra personanpassade tjänster samlas vissa personuppgifter in, t.ex. namn, adress, kontakt- och kommunikationsuppgifter (t.ex. telefonnummer och e-postadress). Om du är registrerad hos oss kan du få tillgång till innehåll och tjänster som vi endast erbjuder registrerade användare. Registrerade användare har också möjlighet att ändra eller radera de uppgifter som tillhandahålls under registreringen när som helst, om det behövs. Naturligtvis kommer vi också att ge dig information om de personuppgifter vi har lagrat om dig när som helst.

Rättslig grund:

Behandlingen av de uppgifter som anges vid registreringen baseras på användarens samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO).

Om registreringen tjänar fullgörandet av ett avtal som den registrerade är part i eller genomförandet av åtgärder före avtalets ingående, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna artikel 6.1 b DSGVO.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som orderbehandlare för drift och underhåll av vår webbplats.

Lagringsperiod:

Uppgifterna kommer endast att behandlas i detta sammanhang så länge som motsvarande samtycke har lämnats. Därefter kommer de att raderas, förutsatt att det inte finns några rättsliga lagringsskyldigheter som strider mot detta. För att kontakta oss i detta sammanhang, vänligen använd de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna sekretesspolicy.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och baseras enbart på ditt samtycke. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till det innehåll och de tjänster som vi erbjuder.

Tillhandahållande av avgiftsbelagda tjänster

Behandlingens art och syfte:

För tillhandahållande av avgiftsbelagda tjänster begär vi ytterligare uppgifter, t.ex. betalningsuppgifter, för att kunna utföra din beställning.

Rättslig grund:

Behandlingen av de uppgifter som krävs för att ingå avtalet grundar sig på artikel 6.1 b DSGVO.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna är, i förekommande fall, orderbehandlare.

Lagringsperiod:

Vi lagrar dessa uppgifter i våra system tills de lagstadgade lagringstiderna har löpt ut. Dessa är i allmänhet 6 eller 10 år på grund av korrekt redovisning och skatterättsliga krav.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till det innehåll och de tjänster som vi erbjuder.

Kommentar funktion

Behandlingens art och syfte:

När användare lämnar kommentarer på vår webbplats lagras, förutom denna information, även tidpunkten för skapandet och det användarnamn som tidigare valts av webbplatsbesökaren. Detta tjänar vår säkerhet, eftersom vi kan åtalas för olagligt innehåll på vår webbplats, även om det har skapats av användare.

Rättslig grund:

Behandlingen av de uppgifter som anges som kommentarer baseras på ett berättigat intresse (art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO).

Genom att tillhandahålla kommentarsfunktionen vill vi göra det möjligt för dig att interagera på ett okomplicerat sätt. Den information som du lämnar kommer att lagras för att behandla din förfrågan och för eventuella följdfrågor.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna är, i förekommande fall, orderbehandlare.

Lagringsperiod:

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in. Detta är i allmänhet fallet när kommunikationen med användaren har avslutats och företaget kan se från omständigheterna att frågan i fråga har blivit slutgiltigt klargjord.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till vår kommentarsfunktion.

Nyhetsbrev

Behandlingens art och syfte:

Dina uppgifter kommer endast att användas för att skicka dig det nyhetsbrev du har prenumererat på via e-post. Ditt namn anges för att vi ska kunna tilltala dig personligen i nyhetsbrevet och, om nödvändigt, för att identifiera dig om du vill utöva dina rättigheter som registrerad.

För att få nyhetsbrevet är det tillräckligt att ange din e-postadress. När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev kommer de uppgifter du lämnar att användas uteslutande för detta ändamål. Prenumeranter kan också informeras via e-post om omständigheter som är relevanta för tjänsten eller registreringen (t.ex. ändringar i nyhetsbrevstjänsten eller tekniska omständigheter).

För en effektiv registrering kräver vi en giltig e-postadress. För att verifiera att en registrering verkligen görs av ägaren till en e-postadress använder vi oss av "double-opt-in"-förfarandet. För detta ändamål loggar vi beställningen av nyhetsbrevet, sändningen av ett bekräftelsemeddelande och mottagandet av det svar som begärs härmed. Inga ytterligare uppgifter samlas in. Uppgifterna används uteslutande för att skicka nyhetsbrevet och vidarebefordras inte till tredje part.

Rättslig grund:

Baserat på ditt uttryckliga samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO) skickar vi dig regelbundet vårt nyhetsbrev eller jämförbar information via e-post till din angivna e-postadress.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och dess användning för att skicka nyhetsbrevet med verkan för framtiden. Du hittar en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Du kan också när som helst avsluta prenumerationen direkt på denna webbplats eller informera oss om din återkallelse med hjälp av det kontaktalternativ som anges i slutet av detta dataskyddsmeddelande.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna är, i förekommande fall, orderbehandlare.

Lagringsperiod:

I detta sammanhang kommer uppgifterna endast att behandlas så länge som motsvarande samtycke har givits. Därefter kommer de att raderas.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och baseras enbart på ditt samtycke. Tyvärr kan vi inte skicka vårt nyhetsbrev till dig utan ditt samtycke.

Kontaktformulär

Behandlingens art och syfte:

De uppgifter du anger kommer att lagras för individuell kommunikation med dig. För detta ändamål är det nödvändigt att ange en giltig e-postadress och ditt namn. Detta används för tilldelning av förfrågan och efterföljande svar på den. Tillhandahållandet av ytterligare uppgifter är valfritt.

Rättslig grund:

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret baseras på ett berättigat intresse (artikel 6.1 lit. f DSGVO).

Genom att tillhandahålla kontaktformuläret vill vi göra det möjligt för dig att kontakta oss på ett enkelt sätt. Den information du lämnar kommer att lagras för att behandla din förfrågan och för eventuella uppföljningsfrågor.

Om du kontaktar oss för att begära en offert kommer de uppgifter som anges i kontaktformuläret att behandlas för att genomföra åtgärder före avtalets ingående (artikel 6.1 b DSGVO).

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna är, i förekommande fall, orderbehandlare.

Lagringsperiod:

Uppgifterna kommer att raderas senast 6 månader efter det att begäran har behandlats.

Om ett avtalsförhållande uppstår omfattas vi av de lagstadgade lagringsperioderna enligt den tyska handelslagen (HGB) och raderar dina uppgifter efter att dessa perioder har löpt ut.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Vi kan dock endast behandla din begäran om du anger ditt namn, din e-postadress och anledningen till begäran.

Användning av Google Analytics

Behandlingens art och syfte:

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nedan kallad "Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser kommer din IP-adress dock att förkortas i förväg av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Syftet med databehandlingen är att utvärdera användningen av webbplatsen och att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen. Andra relaterade tjänster ska sedan tillhandahållas baserat på användningen av webbplatsen och internet.

Rättslig grund:

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på användarens samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO).

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna är Google som orderprocessor. Vi har ingått motsvarande orderbehandlingsavtal med Google för detta ändamål.

Lagringsperiod:

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för våra registreringsändamål.

Överföring till tredje land:

Google behandlar dina uppgifter i USA och har anslutit sig till EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och baseras enbart på ditt samtycke. Om du förhindrar åtkomst kan detta leda till funktionella begränsningar på webbplatsen.

Återkallande av samtycke:

Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in data som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), samt behandlingen av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgängligt under följande länk: Browser Add On för att avaktivera Google Analytics.

Som tillägg eller alternativ till webbläsartillägget kan du förhindra spårning av Google Analytics på våra sidor genom att klicka på den här länken. Då installeras en opt-out-cookie på din enhet. Detta kommer att förhindra insamling av Google Analytics för denna webbplats och för denna webbläsare i framtiden, så länge som kakan förblir installerad i din webbläsare.

Profilering:

Med hjälp av spårningsverktyget Google Analytics kan besökarnas beteende på webbplatsen utvärderas och intressen analyseras. För detta ändamål skapar vi en pseudonym användarprofil.

Användning av skriptbibliotek (Google Web Fonts)

Behandlingens art och syfte:

För att kunna visa vårt innehåll korrekt och på ett grafiskt tilltalande sätt i olika webbläsare använder vi "Google Web Fonts" från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nedan kallat "Google") på denna webbplats för att visa teckensnitt.

Integritetspolicyn för biblioteksoperatören Google hittar du här: https://www.google.com/policies/privacy/

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för integrationen av Google Webfonts och tillhörande dataöverföring till Google är ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO).

Mottagare:

Vid anrop av skriptbibliotek eller teckensnittsbibliotek upprättas automatiskt en anslutning till bibliotekets operatör. Det är teoretiskt möjligt - även om det för närvarande är oklart om och i vilket syfte - att operatören samlar in Google-data i detta fall.

Lagringsperiod:

Vi samlar inte in några personuppgifter genom integrationen av Google Web Fonts.

Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Överföring till tredje land:

Google behandlar dina uppgifter i USA och har anslutit sig till EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. Det kan dock hända att innehållet inte kan visas korrekt på grund av standardteckensnitt.

Återkallande av samtycke:

Programmeringsspråket JavaScript används regelbundet för att visa innehållet. Du kan därför invända mot databehandling genom att inaktivera körningen av JavaScript i din webbläsare eller installera en JavaScript-blockerare. Observera att detta kan leda till funktionella begränsningar på webbplatsen.

Inbäddade YouTube-videor

Behandlingens art och syfte:

På vissa av våra webbplatser bäddar vi in YouTube-videor. Operatören av motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (nedan kallad "YouTube"). När du besöker en sida med YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTubes servrar. På så sätt får YouTube veta vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube tillskriva ditt surfbeteende till dig personligen. Du kan förhindra detta genom att först logga ut från ditt YouTube-konto.

När en YouTube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarens beteende.

Ytterligare information om syftet med och omfattningen av YouTubes insamling och behandling av uppgifter finns i leverantörens integritetspolicy, där du också hittar ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet(https://policies.google.com/privacy). Google behandlar dina uppgifter i USA och har anslutit sig till EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för integrationen av YouTube och tillhörande dataöverföring till Google är ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO).

Mottagare:

Om du ringer upp YouTube skapas automatiskt en anslutning till Google.

Lagringsperiod och återkallande av samtycke:

De som har avaktiverat lagringen av cookies för Googles annonsprogram behöver inte förvänta sig några sådana cookies när de tittar på YouTube-videor. YouTube lagrar dock även icke-personlig användningsinformation i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagringen av cookies i webbläsaren.

Ytterligare information om dataskydd på "YouTube" finns i leverantörens dataskyddsdeklaration på: https: //www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Överföring till tredje land:

Google behandlar dina uppgifter i USA och har anslutit sig till EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och baseras enbart på ditt samtycke. Om du förhindrar åtkomst kan detta leda till funktionella begränsningar på webbplatsen.

Sociala plugins

Behandlingens art och syfte:

Vi erbjuder dig möjligheten att använda så kallade "sociala medieknappar" på vår webbplats. För att skydda dina uppgifter använder vi "Shariff"-lösningen för implementering. Detta innebär att dessa knappar endast integreras på webbplatsen som en grafik som innehåller en länk till motsvarande webbplats för knappleverantören. Genom att klicka på grafiken omdirigeras du till respektive leverantörs tjänster. Först då kommer dina uppgifter att skickas till respektive leverantör. Om du inte klickar på grafiken sker inget utbyte mellan dig och leverantörerna av knapparna för sociala medier. Information om insamling och användning av dina uppgifter i de sociala nätverken finns i respektive användarvillkor för motsvarande leverantörer. Mer information om Shariff-lösningen hittar du här: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Vi har integrerat följande företags knappar för sociala medier på vår webbplats:

Google AdWords

Behandlingens art och syfte:

Vår webbplats använder Google Conversion Tracking. Företaget som driver Google AdWords-tjänsterna är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om du har kommit till vår webbplats via en annons från Google kommer Google AdWords att placera en cookie på din dator. Cookien för konverteringsspårning placeras när en användare klickar på en annons från Google.

Om användaren besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan vi och Google känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Varje Google AdWords-kund får en egen cookie. Cookies kan därför inte spåras över AdWords-kundernas webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får veta det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida som är märkt med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen.

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för integrationen av Google AdWords och tillhörande dataöverföring till Google är ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO).

Mottagare:

När du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive din IP-adress, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Vårt företag innehåller ingen information från Google med hjälp av vilken den registrerade kan identifieras.

Lagringsperiod:

Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering.

Överföring till tredje land:

Google behandlar dina uppgifter i USA och har anslutit sig till EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Återkallande av samtycke:

Om du inte vill delta i spårningen kan du vägra att ställa in en cookie som krävs för detta - till exempel med hjälp av en webbläsarinställning som generellt inaktiverar den automatiska inställningen av cookies eller genom att ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att cookies från domänen "googleleadservices.com" blockeras.

Observera att du inte får radera opt-out-cookies så länge du inte vill att några mätdata ska registreras. Om du har raderat alla dina cookies i webbläsaren måste du ställa in respektive opt-out-cookie igen.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och baseras enbart på ditt samtycke. Om du förhindrar åtkomst kan detta leda till funktionella begränsningar på webbplatsen.

Användning av Google Remarketing

Behandlingens art och syfte:

Denna webbplats använder remarketingfunktionen från Google Inc. Operatören av Google Remarketing-tjänsterna är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad "Google").

Funktionen används för att presentera intressebaserade annonser för webbplatsbesökare inom Googles annonsnätverk. En så kallad "cookie" lagras i webbplatsbesökarens webbläsare, vilket gör det möjligt att känna igen besökaren när de besöker webbplatser som tillhör Googles annonsnätverk. På dessa sidor kan besökaren presenteras med annonser som relaterar till innehåll som besökaren tidigare har fått tillgång till på webbplatser som använder Googles remarketingfunktion.

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för integrationen av Google Remarketing och tillhörande dataöverföring till Google är ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO).

Mottagare:

När du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive din IP-adress, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Vårt företag innehåller ingen information från Google med hjälp av vilken den registrerade kan identifieras.

Återkallande av samtycke:

Enligt egen information samlar Google inte in några personuppgifter under denna process. Om du ändå inte vill använda Googles remarketingfunktion kan du i princip avaktivera den genom att ändra motsvarande inställningar på https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465vornehmen. Alternativt kan du avaktivera användningen av cookies för intressebaserad annonsering via annonsnätverksinitiativet genom att följa instruktionerna på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och baseras enbart på ditt samtycke. Om du förhindrar åtkomst kan detta leda till funktionella begränsningar på webbplatsen.

SSL-kryptering

För att skydda säkerheten för dina uppgifter under överföringen använder vi toppmoderna krypteringsmetoder (t.ex. SSL) via HTTPS.

Ändring av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna dataskyddsdeklaration så att den alltid överensstämmer med gällande lagkrav eller för att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, t.ex. vid införande av nya tjänster. Den nya dataskyddsdeklarationen kommer då att gälla för ditt nästa besök.

Frågor till dataskyddsombudet

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen skriv ett e-postmeddelande till oss eller kontakta den person som ansvarar för dataskydd i vår organisation direkt:

Veysel Keser

o.keser@stahlkunst.de